استاندار فارس
استاندار فارس :

سه طرح تولیدی با سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی به بهره برداری رسید

سه طرح تولید لوازم آرایشی و بهداشتی، سردخانه و تولید عایق های حرارتی با سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی به بهره برداری رسیده، که بالغ بر ۲۷۰ نفر اشتغال زایی ایجاد کرده است.