۱۲۶۵۸۱۴_۷۴۱

واکنش‌های گسترده به پیروزی بایدن: وقتی رهبران جهان برای تبریک از یکدیگر سبقت می‌گیرند!

پیروزی بایدن در رقابت تاریخی با دونالد ترامپ با واکنش‌های زیادی روبه رو بوده و باید منتظر واکنش ها، پیام‌های تبریک رهبران کشور‌ها و ناظران بین المللی بود. در این میان، پیام تبریک گسترده رهبران کشور‌های مختلف و به ویژه برخی از متحدان ترامپ جالب توجه بوده است.