قرض+الحسنه

صندوق قرض‌الحسنه کشورباهدف ایجاداشتغال برای جوانان افتتاح شد

در گام نخست، از طریق امضای تفاهمنامه بین این صندوق و بنیاد برکت، پرداخت تسهیلات برای اجرای ۱۵هزار طرح اشتغال‌زایی در مناطق محروم و روستایی و ایجاد ۴۵هزار شغل با سرمایه ۲۵۰میلیارد تومان آغاز می‌شود
۱۴۰۰۰۳۲۵۰۰۰۴۸۹_Test_PhotoN

نام ایران در باشگاه جهانی تولید کنندگان واکسن کرونا می‌درخشد

به گزارش پگاه خبر؛همزمان با تداوم چرخه انتقال کرونا و مرگ و میز ناشی از کووید ۱۹ در جهان، تکاپوی کشورهای مختلف و صاحب نظر در حوزه پزشکی برای ساخت ...
۱۳۹۹۱۱۱۳۱۳۲۳۳۷۶۴۱۲۲۱۳۹۲۲۱۰

گزارش پیشرفت واکسن کوو ایران برکت به سازمان جهانی بهداشت

به گزارش پگاه خبر؛دکتر پیام طبرسی، محقق کارآزمایی بالینی واکسن کوو ایران برکت گزارش پیشرفت واکسن کوو ایران برکت به سازمان جهانی بهداشت، اظهار داشت: پس از بررسی نتایج توسط ...