۳۲۸۸۷۸۰

اجباری برای حضور دانش آموزان استان فارسی در مدارس نیست/موج دوم کرونا در فارس در راه است فارس شهرستان قرمز کرونا ندارد / اجباری برای حضور در مدارس نیست

عبدالرضا قاسم پور بیان کرد: در استان فارس شهرستانی که از نظر شیوع کرونا دارای وضعیت قرمز باشد وجود ندارد و شهرستان شیراز نیز بر أساس طبقه بندی این بیماری دارای ...