پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳
تحمیل برجام موشکی، محدود سازی و ریختن بتن در سامانه موشکی کشور 16 آذر 1400

تحمیل برجام موشکی، محدود سازی و ریختن بتن در سامانه موشکی کشور

به گزارش پگاه خبر؛با شروع مذاکرات وین، اصلاح طلبان غربی بدنبال منافع حزبی و نابودی کشور هستند، استراتژی آنان این است که چون همه ارزش هایی که در غرب مقبول دیگران است را باید پذیرفت و به سمت آنها رفت، هرچند که این پذیرش ‏با دین و آیین کشور مغایرت داشته باشد.‏ این روزها که […]