۱۵۷۳۲۱۸۱۴
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس

شایعه سازان تفکیک استان فارس بازهم ناکام شدند

تکرار ادعای تفکیک استان فارس و اینکه گفته شده این طرح مراحل نهایی خود را طی می‌کند،گفت: این بیانات دروغ است و وزارت کشور هیچ برنامه‌ای در این زمینه ندارد.