تقویت تعامل
در دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رئیس بنیاد نخبگان فارس تاکید شد؛

تقویت تعامل مشترک برای شناسایی و پرورش استعدادهای برتر استان

نشست هم اندیشی رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با رئیس بنیاد نخبگان فارس، با محوریت بررسی راهکارهای توسعه همکاری مشترک دو مجموعه برگزار شد.