پنج شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۴۰۲
۲۲۵عملیات آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌هاانجام شد 19 دی 1400

۲۲۵عملیات آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌هاانجام شد

به گزارش پگاه خبر؛معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه‌ای فارس گفت: متاسفانه حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌های فارس همچنان دستخوش تصرف، تخریب و تغییراتی است که شکل و مسیر حرکت این مجرا‌های آبی را تغییر می‌دهد و احتمال حوادث ناگوار جانی و مالی را به هنگام وقوع سیلاب پدید می‌آورد و می‌تواند […]