۷۲۹۵۴۷۰_۶۹۸

طراحی نرم افزار بررسی میزان ابتلابه کووید۱۹درکارکنان مراکزدرمانی

دو عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز موفق شدند نرم افزار بررسی میزان ریسک و شدت ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در کارکنان مراکز درمانی و بیمارستان‌ها را طراحی کنند.