پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳
مهمترین مشکلات آموزش وپرورش ایران در سالیان اخیر 14 اردیبهشت 1400

مهمترین مشکلات آموزش وپرورش ایران در سالیان اخیر

به گزارش پگاه خبر؛فهرستی ازمهمترین مشکلات آموزش وپرورش ایران در سالیان اخیربه شرح زیر می باشد: ۱- عدم توجه به اسنادبالادستی ازجمله سندتحول بنیادین ونبوداراده لازم دربه کاربستن محتوای این سندمهم وراهبردی ودرعوض احیای بخشی ازسند کذایی وتحمیلی۲۰۳۰غربی در مدارس ۲- نداشتن طرح وبرنامه های عملیاتی در رشدو پیشرفت آموزش برای ارتقای رتبه جهانی ایران […]