عدس

برداشت عدس از مزارع کامفیروز

مسئول مرکز جهاد کشاورزی کامفیروز جنوبی گفت: برداشت عدس دیم پائیزه از ۹۰ هکتار از اراضی کامفیروز جنوبی از توابع شهرستان مرودشت آغاز شده است. علی نقی قاسمی با اشاره ...