جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳
وضعیت ایران و جهان در خصوص شیوع از سامانه نماگرکووید-۱۹ 04 آبان 1400

وضعیت ایران و جهان در خصوص شیوع از سامانه نماگرکووید-۱۹

رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC،گزارشی تحلیلی از آمارهای سامانه نماگر کووید-۱۹ ارائه داد و به مقایسه وضعیت ایران و جهان در خصوص شیوع این پاندمی پرداخت.