جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳
بکارگیری امضای الکترونیکی در سامانه‏ های عملیاتی و اسناد تجاری در بنادر 11 اردیبهشت 1401

بکارگیری امضای الکترونیکی در سامانه‏ های عملیاتی و اسناد تجاری در بنادر

به گزارش پگاه خبر؛علیرضا قربانی با بیان اینکه امضای الکترونیکی، امضای دیجیتال و یا گواهی الکترونیکی، همان شناسه دیجیتال یک موجودیت مانند فرد، نرم افزار، سازمان، و غیره در تعاملات الکترونیکی است، افزود: همانگونه که در تعاملات غیر الکترونیکی، کارت ملی یا شناسنامه، شناسه یک فرد محسوب می شود، در گواهی تعاملات الکترونیکی، گواهی الکترونیکی […]