۱۵۷۷۲۷۴۹۷

همدلی در مبارزه با کرونا

مردم استان فارس در نخستین روز از اجرای طرح جامع محدودیت‌های کرونایی بار دیگر به سلامت آری گفتند و سلامت خود و دیگر اقشار جامعه را بر معیشت ترجیح دادند.