شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳
از توجه به حفظ بافت تاریخی تا تفویض اختیار به جنوب استان 22 آبان 1402

از توجه به حفظ بافت تاریخی تا تفویض اختیار به جنوب استان

دکتر ایمانیه بر ضرورت حفظ بافت تاریخی تاکید کرد و گفت: در بازآفرینی شهری، تامین پارکینگ، بصورت تجمیعی صورت پذیرد. وی همچنین ستاد بازآفرینی شهری را مکلف کرد….