شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳
تعاونی اشتغال و تولید در سازمان های فارس تشکیل می شود 26 فروردین 1403
استاندار فارس خبر داد:

تعاونی اشتغال و تولید در سازمان های فارس تشکیل می شود

محمد هادی ایمانیه با بیان اینکه هر کدام از آحاد مردم به نحوی در تحقق شعار امسال نقش دارند از ابتکار استان فارس برای ایجاد تعاونی اشتغال و تولید در سازمان های استان خبر داد .