شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳
تعیین سرنوشت به دست مردم با مشارکت در انتخابات محقق می شود 21 اردیبهشت 1403
محمدهادی ایمانیه پس از سپردن رأی خود به صندوق:

تعیین سرنوشت به دست مردم با مشارکت در انتخابات محقق می شود

استاندار فارس گفت: پیام مشارکت مردم در انتخابات این است که ما مردم و شهروندان می‌خواهیم از حق خود برای تعیین سرنوشت استفاده و حاضر نیستیم این حق را به دیگران واگذار کنیم.