شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳
شش سفارش پژوهشِ دکترایمانیه به اتاق فکر امور فناوری و دانش بنیان استانداری فارس 19 آذر 1402

شش سفارش پژوهشِ دکترایمانیه به اتاق فکر امور فناوری و دانش بنیان استانداری فارس

استاندار فارس: در شش زمینه‌ به شما سفارش پژوهش‌ می دهم و انتظار دارم پژوهش های مفید و عملیاتی انجام دهید سپس نتایج آن در حضور مدیران، مطرح و تصمیم گیری لازم انجام شود و بعد از آن مجدداً خودتان بر روند اجرایی شدن و تحقق آنها نظارت و ارزیابی کنید.