تمامی کارکنان کنسولگری ایران در نجف در سلامت کامل هستند
تمامی کارکنان کنسولگری ایران در نجف در سلامت کامل هستند

براساس گزارش خبرنگار پگاه خبر به نقل از ایرنا، تمامی کارکنان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف در سلامت کامل هستند و قبل از ورود مهاجمان به ساختمان کنسولگری و به آتش کشیده شدنش، آنجا را ترک کرده بودند.  بر اساس این گزارش،  به دنبال بروز ناآرامی ها هم اکنون مقررات منع رفت و آمد […]

براساس گزارش خبرنگار پگاه خبر به نقل از ایرنا، تمامی کارکنان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف در سلامت کامل هستند و قبل از ورود مهاجمان به ساختمان کنسولگری و به آتش کشیده شدنش، آنجا را ترک کرده بودند.

 بر اساس این گزارش،  به دنبال بروز ناآرامی ها هم اکنون مقررات منع رفت و آمد در شهر نجف برقرار شده است.

هم اکنون حرم مطهر حضرت امیر المومنین (ع ) خالی از زائرین است و قیس الخزعلی وارد نجف شده تا دفاع از بیت آیت الله سیستانی را بر عهده بگیرد.

برخی از تظاهر کنندگان به تصاویر برخی از علما در نجف اهانت و بیلبردهای آنها را تخریب کرده اند.