نشست خبری مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه فجر فارس/عکس
نشست خبری مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه فجر فارس/عکس

نشست خبری مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه فجر استان فارس با موضوع اعلام جزئیات بیمه تکمیلی ویژه خانواده اصحاب رسانه استان فارس برگزار شد.

نشست خبری مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه فجر استان فارس با موضوع اعلام جزئیات بیمه تکمیلی ویژه خانواده اصحاب رسانه استان فارس برگزار شد.