مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس : تکلیف کارفرمایان در انجام معاینات دوره ای بهداشتی و درمانی شاغلین در کار‌های سخت و زیان آور
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس : تکلیف کارفرمایان در انجام معاینات دوره ای بهداشتی و درمانی شاغلین در کار‌های سخت و زیان آور

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس گفت: با توجه به صیانت از سلامت جسمانی نیروی کار،کارفرمایان مکلفند شاغلین در کار‌های سخت و زیان آور را حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرار بدهند. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس ، سهراب مختاری گفت:کارفرمایان […]

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس گفت: با توجه به صیانت از سلامت جسمانی نیروی کار،کارفرمایان مکلفند شاغلین در کار‌های سخت و زیان آور را حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرار بدهند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس ، سهراب مختاری گفت:کارفرمایان مکلفند به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارگران، قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده، نسبت به انجام معاینات دوره ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، اقدام نمایند و و نتیجه را در پرونده‌های مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به سازمان تأمین‌اجتماعی ارایه کنند.

مختاری تاکید کرد:همچنین کارفرمایانی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط، سخت و زیان آور اعلام شده است یا اعلام خواهد شد مکلف اند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام کنند.
ایشان اظهار داشتند در ۶ ماهه اول سال جاری ١٨٧٨ درخواست در کمیته های بدوی و ١٧٠ تقاضا در کمیته های تجدیدنظر استانی مورد بررسی قرار گرفته است.