کد خبر:16346
پ
بهمن ایزدی،کویرشناس نامی ایرانی درارسنجان هشدارداد:

دشتهاوتالابهای فارس به سرعت درحال کویری شدنند

به گزارش پگاه خبر؛کویرنوردوکویرشناس نامی ایران که بمنظور همراهی با”محمد درویش” فعال بین المللی محیط زیست درتورسه روزه و تخصصی ارسنجان گردی شرکت وبه ارسنجان فارس سفرکرده بودبا تقدیراز اجرای مناسب وحساب شده برنامه های ارسنجان گردی ودیدارازتالابهاوچشمه ها و قنوات این شهرستان توسط تیم برنامه ریزی سفراستاددرویش به سرپرستی”حسین یارمحمودی” مدیرانجمن دوستداران میراث فرهنگی […]

به گزارش پگاه خبر؛کویرنوردوکویرشناس نامی ایران که بمنظور همراهی با”محمد درویش” فعال بین المللی محیط زیست درتورسه روزه و تخصصی ارسنجان گردی شرکت وبه ارسنجان فارس سفرکرده بودبا تقدیراز اجرای مناسب وحساب شده برنامه های ارسنجان گردی ودیدارازتالابهاوچشمه ها و قنوات این شهرستان توسط تیم برنامه ریزی سفراستاددرویش به سرپرستی”حسین یارمحمودی” مدیرانجمن دوستداران میراث فرهنگی ومجموعه گردشگری” خانه باغ گلها” درارسنجان باانتقادازتوجه عمومی به اهمیت حفظ وحراست ازمنابع طبیعی و محیط زیست انسانی وجانوری خواستار عزمی ملی برای احیای تالابهاودریاچه هاو شناخت بهتر وبیشترازکویرورصداخبارو فعالیتهای کویر نوردان وکویرشناسان درایران شد.

“بهمن ایزدی” بایادکردی ازخدمات وسجایای اخلاقی ورفتاری زنده یادمهندس سیدحسام حسینی ارسنجانی مدیرکل فقید سازمان محیط زیست استان فارس وادای احترام و قرائت فاتحه برمزارآن مردنام آشنای طبیعت  ومدیرمحبوب ومردمی اقدام خردمندان دغد غه مندمحیط زیست وتشکلهای مردمی دوستدارمیراث فرهنگی وانجمن های زیست محیطی ارسنجان درایجادحلقه ای ازروشنفکر ان حامی ومحافظ طبیعت واجرای برنامه ها ی فاخرفرهنگی وپژوهشی نظیرتور تخصصی ورایگان ارسنجان گردی درسه شبانه روز متوالی رااقدامی شایسته وبی نظیر دربین مجموعه تشکلهای دوستدارمحیط زیست و منابع طبیعی فارس دانسته واظهار داشت: چرابایدبختگان زیباکه متعلق به همه مردم ایران وبلکه متعلق به کل بشریت ساکن برکره خاکی است این وضعیت بدواین سرانجام ناگوارراداشته باشد؟!نه تنهابختگان بلکه تالابهای پریشان وارژن وکافتروطشک ودیگر تالابهای ماودریاچه های مابه سرعت هرچه تمامتردرحال خشکیده شدن وکویری شدنند.

ایزدی با اظهار تأسف از تخریب گسترده و تغییر کاربریهای بی حساب وکتاب زمین های اطراف بختگان وطشک وگمبان در منطقه ارسنجان همچون سایرمناطق فارس افزود: بسیاری از اراضی ملی منطقه ارسنجان و توابع ان به صورت غیر قانونی به عرصه‌های خصوصی وبعضا باغات شخصی وزمینهای زراعی تبدیل شده است.زمین‌های منابع طبیعی و مراتع ملی که بسیاری از آنها در سال ‌های اخیر جزو ایل راه‌های عشایرکوچنده طایفه جشنی واعراب باصری و…. محسوب می‌شدند با تغییر کاربری ها موجب شده‌اند که شکل ناحیه‌ ای طبیعی و کارکرد های اکولوژ یک و هیدرولوژیک آن مناطق به شدت آسیب ببیند.

وی بیان داشت:از سالیان گذشته تاکنون تحت لوای معدن کاوی ها، تصرف اراضی،ایجاد راه‌های مواصلاتی توسط متخلفین، موجب شده که تعادلات اکولوژیکی حریم و بستربختگان وگمبان درارسنجان و ارتفاعات پیرامونی آن به شدت خسارت ببیند. آتش زدن مکرر جنگل‌های بنه وبادام و پوشش گیاهی که در واقع از عرصه‌هایی هستند که مالکیت ملی دارند از جمله شگردهای سود جویان در بخشهایی ازجنگلهای شرق وغرب ارسنجان است.

اجرای تورارسنجان گردی بارویکردحفظ محیط زیست اقدامی ارزشمند است

این فعال محیط زیست تاکید کرد:درخت و درختچه‌های جنگلی مانند بادام وحشی، زالزالک،کیکم و یا سرو کوهی که نقش مؤثری در تعادل آب و هوا دارند به دلیل دستکاری هادرکوه ودامنه هاومراتع فارس وچرای بی رویه دام  به شدت آسیب دیده‌اند و حتی برخی از درخت های بنه وبادام کوهی باعمری بعضاچندده ساله که در ایجاد توازن و تعادل شرایط طبیعی محیط، نقش ارزشمندی دارند، یا خشکیده‌اند و یا در مسیر خشکیدگی قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: کوه سیاه، ارتفاعات  کوه خم و…در خود آبخوان‌های پر اهمیتی در تأمین آب مورد نیازارسنجان وتوابع واباده طشک و روستاهای حریم دریاچه بختگان دارند و همچنین کانال ورودی هوای پاک به دشت سر سبزارسنجان محسوب می‌شوند.

 کویرنوردایرانی بابیان اینکه درسابق ارسنجان وجنگلهاوکوههای ان محلی برای شکارانواع حیوانات وحشی بوده یاداورشد: شکار بی رویه در کوه سیاه ودیگرکوههای ارسنجان و توابع ان وجنگل های چهارسوی شرق وغرب وشمال وجنوب این شهرستان در سالیان اخیر  باعث رو به انقراض قرار گرفتن حیواناتی مثل کل و بز که بزرگترین پستانداران این منطقه شده و به علاوه کاهش روبه انقراض پرندگانی مانند کبک و تیهو و…رادراین منطقه شاهدیم.

بهمن ایزدی درپایان باقدردانی ازهمت والای ارسنجانی هادر اجرای برنامه های پیشگیرانه برای حفاظت وحراست ازمنابع طبیعی و جنگلهاحضورسبزاستاددکتردرویش در ارسنجان و بازدیدهای وی وکاوشگران تاریخی ومیراثی وحافظان محیط زیست ومنابع طبیعی درارسنجان وگمبان ودریاچه بختگان رابه فال نیک گرفته واظهارامیدواری کردبا اجرای برنامه های اموزشی وکمک گرفتن از سلایق فکری وظرافتهای هنری بانوان و خردسالان وصاحبان تجربه وپیشکسوتانی همچون اقایان دکتر ناظم السادات ومهندس شیرازی که دوتن ازچهره های ملی در حوزه حفظ محیط زیست بوده وهستندوبه مدد فرهنگ سازی توسط دبیران واموزگاران و ادیبانی همچون دکترمجیداسکندری واکبر اسکندری وخیرین صاحب نامی همچون حاج ابراهیمی و حاج یارمحمودی و…این شهرستان پایگاه وپایلوتی برای انجام فعالیتهای ارزشمندوماندگاردرحوزه نگاهبانی ازمحیط زیست ومنابع ملی، تالابها،چشمه هاواحیای قنوات گردند.

لازم به یاداوری است دراین برنامه اساتید دیگری همچون محمد هادی بینازاده عضو شورای هماهنگی تشکلهای زیست محیطی فارس وامیدفروردین قنات پژوه وفعال محیط زیست، دکتربهمن ایزدی بانی ثبت کویر لوت ومبدع طرح های نوین حوزه محیط زیست وتالابهای کشور راهمراهی نمودند.

انتهای پیام/

کلیدواژه : ارسنجانمحیط زیست
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید