دانشگاه خلیج فارس و پژوهشگاه ایتالیایی تفاهم‌نامه امضا کردند
دانشگاه خلیج فارس و پژوهشگاه ایتالیایی تفاهم‌نامه امضا کردند

دانشگاه خلیج فارس و پژوهشگاه علوم قطبی ایتالیا به منظور توسعه روابط تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. مدیر امور بین الملل و دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه خلیج فارس گفت: تفاهم‌نامه امضا شده در زمینه سنجش از راه دور دریایی، علوم و پردازش تصاویر راداری و سایر زمینه‌های مورد علاقه طرفین است و محققان دو دانشگاه بصورت مشترک […]

دانشگاه خلیج فارس و پژوهشگاه علوم قطبی ایتالیا به منظور توسعه روابط تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

مدیر امور بین الملل و دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه خلیج فارس گفت: تفاهم‌نامه امضا شده در زمینه سنجش از راه دور دریایی، علوم و پردازش تصاویر راداری و سایر زمینه‌های مورد علاقه طرفین است و محققان دو دانشگاه بصورت مشترک روی محیط زیست و علوم جوی خلیج فارس به مطالعه خواهند پرداخت.

آرش خسروی افزود: تفاهم‌نامه مورد اشاره دارای مفادی از جمله تبادل استاد و دانشجو، پروژه‌های پژوهشی مشترک، برگزاری رویدادهای بین المللی مشترک و مشارکت در امر آموزش و پژوهش است که به موجب آن در سال جاری پژوهشگران این پژوهشگاه برای اقامت چند ماهه و انجام مطالعات مشترک و مشاوره در پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به دانشگاه خلیج فارس عزیمت می‌کنند.

وی گفت: همچنین اقدام مشترک در برنامه تبادل اراسموس پلاس اروپا در دستور کار همکاری دوجانبه قرار دارد.

پیش از این نیز تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه خلیج فارس و پژوهشگاه علوم جوی و آب و هوای ایتالیا به امضا رسیده‌است.