تجلیل از کارمندان نمونه استان فارس / گزارش تصویری
تجلیل از کارمندان نمونه استان فارس / گزارش تصویری

صبح امروز از کارمندان نمونه استان فارس در سطح دستگاهی و استانی با حضور مسئولین استانی تجلیل شد.

صبح امروز از کارمندان نمونه استان فارس در سطح دستگاهی و استانی با حضور مسئولین استانی تجلیل شد.