تمام اختلاس‌ها و یکسر فتنه‌ها در بانک‌ها است
تمام اختلاس‌ها و یکسر فتنه‌ها در بانک‌ها است

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره تحرکات اخیر حسین فریدون به ویژه اعمال نفوذش در خصوص انتصابات بانک‌ها گفت: متأسفانه یکی از مدیران منسوب به وی که مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ هم شده بود توسط فریدون سفارش شده و با اعمال نفوذ وی بر آن صندلی نشسته بود. […]

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره تحرکات اخیر حسین فریدون به ویژه اعمال نفوذش در خصوص انتصابات بانک‌ها گفت: متأسفانه یکی از مدیران منسوب به وی که مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ هم شده بود توسط فریدون سفارش شده و با اعمال نفوذ وی بر آن صندلی نشسته بود.

وی افزود:‌ با اشاره به اعمال نفوذ برادر رئیس جمهور با استفاده از عواملش در نهاد ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد برای تغییر ترکیب هیأت مدیره برخی بانک‌ها گفت: به آقای دژپسند توصیه می‌کنم که تحت فشار کسی کارهای نامعقول انجام ندهد چرا که اقدامات تحت فشار می‌تواند مایه دردسر برای خود و آن وزارتخانه شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: ممکن است وزیر اقتصاد تحت فشار برخی افراد به انتصاب‌های خاصی دست بزند اما این کار او می‌تواند کارهای صادقانه‌اش در گذشته را تحت الشعاع قرار دهد و هر جایی هم که فشارها بر وزیر اقتصاد وجود داشت آقای دژپسند می‌توانند این موضوعات را صادقانه با مردم در میان گذاشته و این فشارها را تحمل نکند و بگوید که برخی گزینه‌ها مدنظر وزیر اقتصاد نیست و با مردم این موضوعات را در میان گذاشته تا بتواند این فشارها را خنثی کند.

ابوترابی گفت: تمام اختلاس‌ها و یکسر فتنه‌ها در بانک‌ها است به همین دلیل نباید اجازه دهیم افراد از نفوذشان برای تعیین اشخاصی که اهلیت حضور در هیأت مدیره بانک‌ها و سیستم پولی را ندارند سواستفاده کنند.