توسعه باغات پسته در استان ایلام
توسعه باغات پسته در استان ایلام

توسعه باغات پسته طی سال های اخیر در استان ایلام رونق گرفته است. به گزارش خبرنگار مهر، سطح زیر کشت باغات پسته در استان ۴۸ هکتار است که پیش بینی می شود این میزان تا پایان برنامه ششم توسعه به ۱۰۰ هکتار برسد. توسعه باغات پسته علاوه بر رونق باغات استان، باعث ایجاد شغل و […]

توسعه باغات پسته طی سال های اخیر در استان ایلام رونق گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، سطح زیر کشت باغات پسته در استان ۴۸ هکتار است که پیش بینی می شود این میزان تا پایان برنامه ششم توسعه به ۱۰۰ هکتار برسد.

توسعه باغات پسته علاوه بر رونق باغات استان، باعث ایجاد شغل و درآمد برای مردم استان ایلام شده است.