۵ca6ae34-1fd5-420a-b2c7-0136e6d9eb01
شهردار شیراز تأکید کرد:

فناوری اطلاعات مهمترین ابزار استراتژیکی مدیریت است

نشست شهردار شیراز و رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورای اسلامی شهر شیراز با مدیران ایرانسل در دفتر شهردار برگزار شد.
۱۵۶۷۹۲۱۷۰
شهردار قنوات قم

قنوات قم پیشگام درشهر هوشمند است

شهردار شهر قنوات قم گفت: این شهر در رابطه با مبحث شهر الکترونیک از هدف گذاری‌های انجام شده جلوتر بوده و این در اجرای پروژه های شهرهوشمند پیشگام می‌باشد. رضا ...