دکترعباسی پگاه خبر

تقویت گردشگری درون استانی راهبردموثر در پساکرونا

پساکرونا اصطلاحی بود که در ایام شیوع بیماری کرونا مرتبا مورد استفاده قرار می گرفت و گاهی مدیران و تصمیم گیران، تدابیری برای آمادگی در زمان پایان کرونا اعلام می ...