۱۵۷۷۲۶۸۶۹

خودروهای غیربومی اجازه ورود به شهرهای قرمز فارس را نیافتند

طرح جامع محدودیت‌های کرونایی صبح امروز شنبه اول آذرماه همزمان با سراسر کشور در مبادی ورودی شهرهای دارای وضعیت قرمز استان فارس عملیاتی شد و خودروهای غیربومی اجازه ورود به این شهرها را نیافتند.