غلات

متنوع سازی مبادی واردات ۲ راهکار مدیریت واردات غلات

به گزارش پگاه خبر؛بررسی آمار واردات غلات در سال ۱۳۹۹ نشان می دهد بیش از ۴.۸ میلیارد دلار صرف واردات ۴ محصول گندم، ذرت، جو و برنج به کشور شده ...