ابلاغ-شیوه-نامه-استخدام-نیرو-در-آموزش-و-پرورش

ابلاغ نحوه استخدام منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش،استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها

مصوبه جلسه ۸۳۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» را به هیئت وزیران، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.