کلیپ|اقامه نماز رهبر معظم انقلاب بر پیکرهای مطهر شهدای جبهه مقاومت
کلیپ|اقامه نماز رهبر معظم انقلاب بر پیکرهای مطهر شهدای جبهه مقاومت