کلیپ|حضور حماسی مردم در تشییع سردار حاج قاسم سلیمانی در اهواز
کلیپ|حضور حماسی مردم در تشییع سردار حاج قاسم سلیمانی در اهواز