ادای احترام دانش آموزان و فرهنگیان استان فارس به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
ادای احترام دانش آموزان و فرهنگیان استان فارس به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی