بازار های سراسر کشور  دوشنبه و فارس در روز سه شنبه تعطیل است
بازار های سراسر کشور  دوشنبه و فارس در روز سه شنبه تعطیل است

جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار، اتاق اصناف ایران و همچنین سازمان بسیج اصناف در اطلاعیه ای اعلام کردند،به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام، سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش، بازارهای سراسر کشور در روز دوشنبه مورخ ۱۶دی ماه و بازارهای فارس در روز سه شنبه ۱۷ دی ماه تعطیل است.

جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار، اتاق اصناف ایران و همچنین سازمان بسیج اصناف در اطلاعیه ای اعلام کردند،به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام، سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش، بازارهای سراسر کشور در روز دوشنبه مورخ ۱۶دی ماه و بازارهای فارس در روز سه شنبه ۱۷ دی ماه تعطیل است.