بخشودگی ۴۵۰ میلیارد ریال از سود تسهیلات کشاورزی فارس
بخشودگی ۴۵۰ میلیارد ریال از سود تسهیلات کشاورزی فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در راستای بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، تاکنون ۴۷۶۴ پرونده با بخشودگی سود معادل ۴۵۰ میلیارد ریال و بخشودگی جرایم حدود ۱۵۰ میلیارد در این استان تعیین تکلیف شده است. به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمد […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در راستای بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، تاکنون ۴۷۶۴ پرونده با بخشودگی سود معادل ۴۵۰ میلیارد ریال و بخشودگی جرایم حدود ۱۵۰ میلیارد در این استان تعیین تکلیف شده است.

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمد مهدی قاسمی افزود: از همین محل۱۰۹۰ میلیارد ریال به تجهیز منابع سیستم بانکی کمک شده است.

به گفته وی؛ بر اساس قانون بودجه سال جاری بند (ل) تبصره ۱۶، سود تسهیلات تا مبلغ یک میلیارد ریال مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و جرائم متعلقه آن بخشوده خواهد شد.

قاسمی یادآور شد: این بخشودگی در قالب هفت اولویت و در هشت بانک کشاورزی، ملت، ملی، سپه، صادرات، رفاه کارگران، تجارت، توسعه تعاون در دست پیگیری است.