مهار آتش سوزی در یک کارگاه تولید میز و صندلی در شیراز توسط آتش نشانان شیرازی
مهار آتش سوزی در یک کارگاه تولید میز و صندلی در شیراز توسط آتش نشانان شیرازی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شیراز از آتش‌سوزی در کارگاه تولید میز و صندلی در شهرک صنعتی شیراز خبر داد و گفت: آتش‌سوزی در کارگاه میز و صندلی هیچگونه مصدومیت و تلفات جانی در بر نداشت.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شیراز از آتش‌سوزی در کارگاه تولید میز و صندلی در شهرک صنعتی شیراز خبر داد و گفت: آتش‌سوزی در کارگاه میز و صندلی هیچگونه مصدومیت و تلفات جانی در بر نداشت.