جنایات آمریکا سرفصل کتب درسی می‌شود
جنایات آمریکا سرفصل کتب درسی می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات و توطئه‌های آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها را تصویب کردند.

به گزارش پگاه خبر، در جلسه علنی امروز-یکشنبه- طرح الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات و توطئه‌های آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها با ۲۳۱ رای موافق، ۲ رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد

بنابر ماده واحده این طرح؛ وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف هستند با بهره گیری از تمام اسناد تاریخی به ویژه اسناد به جای مانده از لانه جاسوسی آمریکا در تهران، سرفصل جنایات، توطئه ها، خیانت ها و مداخلات نظام استکباری به ویژه دولت آمریکا در دنیا «با اولویت کشور ایران» در برنامه ها و کتب درسی مدارس، موسسات، آموزش عالی و دانشگاه های دولتی و غیردولتی کشور اعم از وابسته به این وزارتخانه ها و یا تحت نظارت آنان بگنجانند.

بر مبنای تبصره این ماده واحده؛ همچنین وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند ظرف مدت ۳ ماه دستورالعمل و برنامه اجرایی این قانون را تهیه کنند و هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود در اجرای این قانون را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

نماینده مخالف و موافق در مورد این طرح سخنرانی نکردند.