تغییر نام بزرگراه رسالت به شهید «سلیمانی»
تغییر نام بزرگراه رسالت به شهید «سلیمانی»

عضای شورای شهر تهران به دو فوریت تغییر نام بخش شرقی بزرگراه رسالت به شهید سردار «قاسم سلیمانی» رای مثبت دادند. به گزارش پگاه خبر، صبح امروز طرح نامگذاری معبری به نام سردار شهید قاسم سلیمانی با قید دو فوریت به صحن شورای شهر آمد و اعضای شورای شهر بعد از بحث و تبادل نظر، […]

عضای شورای شهر تهران به دو فوریت تغییر نام بخش شرقی بزرگراه رسالت به شهید سردار «قاسم سلیمانی» رای مثبت دادند.

به گزارش پگاه خبر، صبح امروز طرح نامگذاری معبری به نام سردار شهید قاسم سلیمانی با قید دو فوریت به صحن شورای شهر آمد و اعضای شورای شهر بعد از بحث و تبادل نظر، نهایتا از بین سه گزینه تغییر نام بزرگراه فتح، آزادگان و رسالت به تغییر نام بزرگراه رسالت به نام شهید سردار قاسم سلیمانی رأی دادند.
بنابراین گزارش، براین اساس با رای اکثریت آرا اعضای شورای شهر ، نام بزرگراه رسالت حدفاصل کردستان تا بزرگراه یاسینی به نام شهید سردار قاسم سلیمانی تغییر می‌یابد.

در ادامه بررسی دو فوریت تغییر نام بزرگراه رسالت به شهید سردار «قاسم سلیمانی» حجت نظری در دفاع از این دو فوریت گفت: جایگاه شهید قاسم سلیمانی برای ما مشخص است و چرایی اینکه معبر یا بزرگراهی را به نام ایشان اختصاص دهیم خیلی عجیب نیست. سردار سلیمانی تنها در مرزهای ایران خلاصه نشد و در منطقه محبوب بود. باید حتما این زحمات را قدر بدانیم و امیدواریم راه ایشان ادامه یابد.

نظری گفت: علت انتخاب بزرگراه رسالت این بود که سه بخش دارد و غربی ترین قسمت به نام حاج حسین همدانی است و هم رزم ایشان است که در عراق به شهادت رسید، آیت الله حکیم در مرکز این اتوبان است که ایشان هم در عراق ترور شد و با نامگذاری این قسمت به نام سردار سلیمانی که او نیز در عراق به شهادت رسید، کل معبر از ابتدا تا انتها پیامی را می‌تواند به همگان مخابره کند. دقت داشته باشید که نامگذاری بدون تغییر نام تونل و میدان انجام شود.

سید محمود میرلوحی در ادامه گفت: اگر قرار است نامگذاری انجام شود بدون تغییر نام تونل و میدان نباید باشد و باید این نظر اصلاح شود.

احمد مسجدجامعی همچنین اظهار داشت: رسالت نام رسول الله است و همه اینها ذیل نام ایشان است که معنا می یابد، در نتیجه باید سعی شود نام رسالت حفظ شود.

سرانجام دو فوریت طرح تغییر نام بخش شرقی بزرگراه رسالت به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با ۱۷ رأی موافق تصویب شد.