لغو آزمون های دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در روز سه شنبه ۱۷ دی ماه
لغو آزمون های دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در روز سه شنبه ۱۷ دی ماه

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس ، مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس ضمن تسلیت شهادت سردار رشید اسلام سپهبد سلیمانی گفت : باتوجه به نظر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان بر شرکت دانشگاهیان در مراسم های آن شهید والا مقام کلیه آزمون های مورخ […]

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس ، مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس ضمن تسلیت شهادت سردار رشید اسلام سپهبد سلیمانی گفت : باتوجه به نظر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان بر شرکت دانشگاهیان در مراسم های آن شهید والا مقام کلیه آزمون های مورخ ۱۷ دیماه تمامی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس لغو می گردد.
تاریخ جدید آزمون های مذکور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.