مراسم گرامیداشت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مجتمع شاهچراغ دادگستری فارس
مراسم گرامیداشت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مجتمع شاهچراغ دادگستری فارس

مراسم گرامیداشت سپهبد حاج قاسم سلیمانی که از سوی رئیس کل دادگسترس استان فارس و باحضور جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی استان واقشار مختلف مردم درمجتمع شاهچراغ شیرازبرگزارشد.

مراسم گرامیداشت سپهبد حاج قاسم سلیمانی که از سوی رئیس کل دادگسترس استان فارس و باحضور جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی استان واقشار مختلف مردم درمجتمع شاهچراغ شیرازبرگزارشد.