لغو آزمون های مورخ ۱۵-۱۶و ۱۷ دیماه دانشگاه پیام نور شهرهای فارس
لغو آزمون های مورخ ۱۵-۱۶و ۱۷ دیماه دانشگاه پیام نور شهرهای فارس

ابراهیم اژدری ، مدیر روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان فارس ضمن تسلیت شهادت سردار رشید اسلام سپهبد سلیمانی گفت : باتوجه به مصوبه هیات رئیسه مبنی بر شرکت همکاران و دانشجویان دانشگاه در مراسم تشییع و خاکسپاری آن شهید والا مقام کلیه آزمون های مورخ ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ دیماه دانشگاه پیام نور […]

ابراهیم اژدری ، مدیر روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان فارس ضمن تسلیت شهادت سردار رشید اسلام سپهبد سلیمانی گفت : باتوجه به مصوبه هیات رئیسه مبنی بر شرکت همکاران و دانشجویان دانشگاه در مراسم تشییع و خاکسپاری آن شهید والا مقام کلیه آزمون های مورخ ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ دیماه دانشگاه پیام نور لغو می گردد.
تاریخ جدید آزمون های مذکور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.