عکس نوشت|با شهادت حاج قاسم سلیمانی درخت اسلام تنومندتر و جبهه مقاومت همه‌جا شکل‌گرفته است
عکس نوشت|با شهادت حاج قاسم سلیمانی درخت اسلام تنومندتر و جبهه مقاومت همه‌جا شکل‌گرفته است