عکس نوشت|بهره‌برداری از ایستگاه متروی وکیل با معماری متفاوت تا ۲ ماه آینده
عکس نوشت|بهره‌برداری از ایستگاه متروی وکیل با معماری متفاوت تا ۲ ماه آینده