مراسم سوگواری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش فارس به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
مراسم سوگواری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش فارس به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی