تجمع نمازگزاران شهر لار استان فارس در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
تجمع نمازگزاران شهر لار استان فارس در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی