عکس نوشت|نخستین سمپوزیوم  بین‌المللی مجسمه‌سازی  شیراز در اسفندماه ۹۸ برگزار می‌شود
عکس نوشت|نخستین سمپوزیوم  بین‌المللی مجسمه‌سازی  شیراز در اسفندماه ۹۸ برگزار می‌شود