عکس نوشت|مبلغ ۱۰۸٫۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در سال جاری ۹۸ در فارس جذب شده است
عکس نوشت|مبلغ ۱۰۸٫۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در سال جاری ۹۸ در فارس جذب شده است