عکس نوشت|ضربه ارتش به یک گروه تروریستی، پیش از ورود به کشور و عملیات در شهرستان کرج
عکس نوشت|ضربه ارتش به یک گروه تروریستی، پیش از ورود به کشور و عملیات در شهرستان کرج