نظارت دقیق و رصد مستمر فرآیند برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور
نظارت دقیق و رصد مستمر فرآیند برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور

دکتر ضماهنی مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور صبح امروز سه‌شنبه با حضور در ستاد استان فارس و دانشگاه پیام نور مرکز شیراز، به دیدار صمیمی با مسئولان و متصدیان برگزاری امتحانات پرداخت. عضو شورای دانشگاه طی این بازدید که در دومین هفته اجرای آزمون های هماهنگ دانشگاه پیام نور انجام […]

دکتر ضماهنی مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور صبح امروز سه‌شنبه با حضور در ستاد استان فارس و دانشگاه پیام نور مرکز شیراز، به دیدار صمیمی با مسئولان و متصدیان برگزاری امتحانات پرداخت.


عضو شورای دانشگاه طی این بازدید که در دومین هفته اجرای آزمون های هماهنگ دانشگاه پیام نور انجام گرفت، نظارت دقیق و رصد مستمر فرآیند برگزاری امتحانات را از وظایف اصلی و مهم مدیران ناتک استانی برشمرد و خاطرنشان کرد: همکاران ارجمند ما در مدیریت های ناتک استانی که عموماً از یک ماه قبل، بر روند فعالیت های آزمونی استان ها کنترل و اشراف داشته اند، از نخستین روز اجرای آزمون ها با حضور پررنگ، اثربخش، متعهدانه و حرفه ای خود در مراکز و واحدهای سراسر کشور به بررسی دقیق و تحلیلی سازوکارهای اجرایی و پشتیبانی امتحانات پرداخته و قوت ها و ضعف ها را منعکس نموده اند.


مدیرکل دفتر ناتک دانشگاه با اشاره به اینکه بازدیدهای میدانی مدیران ناتک استانی از مراکز و واحدهای استان خود تا آخرین روز برگزاری امتحانات با قوّت ادامه خواهد داشت، افزود: دانشجویان عزیز و اساتید محترم در ۳۱ استان کشور می توانند از ظرفیت حضور مدیران ناتک استانی در مراکز و واحدها استفاده نموده و پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات ارزنده خود را در همه موضوعات مرتبط با امور آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی و فرهنگی این دانشگاه بی واسطه با مدیران نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی درمیان بگذارند.


وی ابراز امیدواری نمود: دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده قطعاً موجبات کیفیت بخشی بیشتر را فراهم خواهد ساخت.